Word je gelukkiger door smalltalk? [Onderzoek]

Word je gelukkiger als je regelmatig een praatje maakt met de persoon voor je in de rij of met de buschauffeur? Zijn praatjesmakers gelukkiger dan mensen die zich liever afsluiten?

Hoe is dit onderzocht?

Vorig jaar kwam een interessante studie uit die keek naar het effect van korte gesprekken op het geluksniveau [1]. Een groep onderzoekers onderzocht het effect van smalltalk van 3.266 Turkse en 60.141 mensen uit het Verenigd Koninkrijk.

In de vragenlijsten werd gevraagd naar het aantal sociale connecties die diegene op een dag gemiddeld had met vage bekenden of vreemden. Daarnaast werd hun geluksniveau gemeten door zelfrapportage.

Gelukkiger door smalltalk?

Uit de resultaten komt naar voren dat mensen die meer sociale interacties op een dag hebben gemiddeld genomen meer geluk ervaren. Dit was zowel het geval voor de Turkse als Engelse mensen.

Deze studie wordt bevestigd door een ander recent onderzoek waarbij zowel meer verlegen als extraverte mensen meer positief affect ervaren als gevolg van korte interacties met anderen [2]. De onderzoekers suggereren dat dit kan bijdragen aan betere gemoedstoestand gedurende dag [2].

Een andere overzichtsstudie komt zelfs met de term vitamine S [3]. Waarbij S staat voor sociaal of smalltalk.

Kortom: ga wat vaker een gesprekje aan als jou dat gelukkig maakt.

Hoe zit dit met dieper relaties? We weten uit eerder onderzoek dat familie en vrienden voor de meeste mensen een belangrijke rol spelen in het ervaren van een goed mentaal welzijn [4][5].

Lees verder op www.fit.nl

Geplaatst op 26 maart 2024 door fitnl