Fitgirl.nl

FitGirl in lifestyle magazine Wendy!

Je weet natuurlijk dat FitGirl zich inzet voor een gezonde leefstijl omdat die je fitter, sterker en gelukkiger maakt. En laat dat nu precies aansluiten bij het doel van het magazine dat Wendy van Dijk vier keer per jaar uitbrengt. De tweede editie van Wendy ligt momenteel in de winkels, mét een inspirerende bijdrage van FitGirl.

Zoektocht naar geluk

Zoals je waarschijnlijk ook weet gaat FitGirl graag de samenwerking aan met mensen en organisaties die goede ideeën hebben op het gebied van gezonde voeding, training, mindset en lifestyle. Daarom waren we blij verrast toen we door Wendy werden benaderd voor een interview. Wendy staat namelijk voor de zoektocht naar geluk, in de meest brede zin van het woord. En dat past uitstekend bij filosofie van FitGirl. Niet voor niets staat boven onze Facebook-pagina: gezondheid is de basis voor geluk.

Mooie verhalen van inspirerende mensen

In de laatste editie van Wendy vind je onder andere veel info over yoga, een prachtige fotoserie in Wendy’s huis op Ibiza (de plek waar gezondheid, vitaliteit en geluk voor haar samenkomen), een intiem gesprek met Thé Lau (die ongeneeslijk ziek is en vertelt wat hij zijn kinderen voor de toekomst wil meegeven), een interview met Johnny de Mol over vriendschap en ware liefde, en Chantal Janzen vertelt over haar samengestelde gezin en hoe ze ondanks haar drukke privéleven ook qua werk topprestaties levert. FitGirl is er trots op dat we tussen deze mooie verhalen van inspirerende mensen staan.

Op de zeepkist

Benieuwd waar je ons vindt? We staan op pagina 52 en 53, in de rubriek Op de zeepkist, waarmee Wendy van Dijk een podium wil bieden aan mensen en initiatieven die de wereld een beetje beter maken. Je leest hier hoe en vanuit welke overtuiging FitGirl is ontstaan, hoe we ons sterk maken voor een bewuste manier van leven en waarom fysieke en mentale kracht zo belangrijk zijn. We horen graag wat je ervan vindt. Schrijf gerust een berichtje op Facebook of stuur ons een mailtje.