Fitgirl.nl

Eindelijk je zelfvertrouwen vergroten

Veel vrouwen hebben weinig zelfvertrouwen. Je hebt het gevoel dat je tekort schiet, vraagt je voortdurend af wat anderen van je vinden of zoekt steeds goedkeuring en bevestiging. Je durft nieuwe uitdagingen niet aan te gaan omdat je onzeker bent of voelt je leeg, vermoeid en nutteloos. Herkenbaar? Je bent echt de enige niet en gelukkig is er iets aan te doen, bijvoorbeeld met de e-cursus Just Be You.

Onzeker, waar komt het door?

Een negatief zelfbeeld kan verschillende oorzaken hebben. Sommige vrouwen hebben in hun jeugd te weinig aandacht, begrip en liefde gekregen, waardoor ze het gevoel hebben dat ze niet de moeite waard zijn. Anderen zijn op school gepest of door hun partner gekleineerd en dragen het idee dat ze niet goed genoeg zijn nog steeds met zich mee. Wat de aanleiding ook is, onzekerheid belemmert je in je relaties, werk en dagelijks leven. Je zit jezelf in de weg en komt niet of nauwelijks toe aan de mensen en dingen die écht belangrijk zijn.

Zelfvertrouwen vergroten

Om een fijn leven te leiden en eruit te halen wat erin zit, is van jezelf houden en in jezelf geloven essentieel. Daarom is het van belang dat je zelf het heft in handen neemt, de regie over je eigen leven voert, jezelf niet voortdurend met anderen vergelijkt en stap voor stap aan je zelfvertrouwen werkt. Je hebt maar één leven en het gaat sneller dan je denkt: laat je dus niet uit het veld slaan en neem je verantwoordelijkheid. Aan wat gebeurd is, kun je niets veranderen, aan hoe je ermee omgaat en hoe jij in het leven staat wél.

Jezelf zijn en van jezelf houden

Vind je het lastig om dit zelf aan te pakken? Dan kan professionele hulp zinvol zijn. Marian Palsgraaf is ervaringsdeskundige en helpt vrouwen via de drieweekse online cursus Just Be You zichzelf te zijn, positief te denken, meer van zichzelf te houden en meer in zichzelf te geloven. Op haar inspirerende website justbeyou.nl lees je er alles over.