Fitgirl.nl

Veroudering tegengaan door een anti age dieet?

Mensen willen graag jong en fit blijven en stellen ouder worden liefst zo lang mogelijk uit. Boeken en websites hierover zijn dan ook mateloos populair. In april 2014 verscheen de Nederlandse editie van Het anti-AGE dieet van de Amerikaanse hoogleraar dr. Helen Vlassara. Met dit boek pleit ze voor het verminderen van AGE’s in onze voeding, dit zou veroudering tegengaan. Terecht of onterecht?

Wat doen AGE’s?

AGE’s (Advanced Glycation End-products) zijn schadelijke stoffen die in ons lichaam worden gevormd als suikers zich aan eiwitten hechten. Ze veroorzaken een versnelde fysieke veroudering, maar kunnen ook tot lichamelijke schade (zoals aangetaste vaatwanden) leiden. AGE’s ontstaan wanneer je eiwit- en vetrijk voedsel op hoge temperatuur verhit. Daarnaast produceert het menselijk lichaam ook zelf AGE’s. Gelukkig hebben we hiervoor een goed afvoermechanisme.

Schade onwaarschijnlijk

Er zijn talloze soorten AGE’s. Een type dat veel in voeding voorkomt is pyrraline. Dit is in ons bloed echter niet of nauwelijks terug te vinden omdat gezonde nieren het binnen twee uur verwijderen. Door deze snelle afvoer is het onwaarschijnlijk dat een stof als pyrraline onherstelbare schade veroorzaakt.

shop

Gezonde nieren: AGE’s geen gevaar

Afgelopen jaren heeft Vlassara verschillende experimenten gedaan waaruit blijkt dat het schrappen van AGE-rijke voedingsmiddelen een positief effect heeft. In het bloed van haar patiënten daalde het gehalte AGE’s. Hierbij moet worden opgemerkt dat het om proefpersonen met niet-optimaal functionerende nieren ging, bij wie AGE’s minder goed werden afgevoerd. Ben je gezond en is je nierwerking in orde, dan vormen AGE’s geen gevaar.

Veroudering tegengaan: chocolade?

Natuurlijk is het om talloze gezondheidsredenen goed om minder gefrituurde voeding te eten, maar om de vermeende risico’s van AGE’s hoef je het als gezond persoon niet te laten. Neem gerust een stukje chocolade, dat ook AGE’s bevat. Twijfel je wat in jouw situatie raadzaam is? Neem dan contact op met een deskundig arts of diëtist.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE BIJ DE BRON VAN DIT ARTIKEL: fitzonderfabels.nl