Fitgirl.nl

Niet kunnen afvallen door insulineresistentie?

Een begrip dat je de laatste tijd regelmatig voorbij hoort komen is insulineresistentie. In verschillende artikelen beweren health auteurs dat je niet of nauwelijks kunt afvallen als je insulineresistent bent. Enkelen menen zelfs dat insulineresistentie de oorzaak is van een metabool syndroom en overgewicht. Is dit echt waar? En zo nee: hoe zit het dan werkelijk?

Insulineresistentie en afvallen wetenschappelijk onderzocht

In 1999 vond een wetenschappelijk experiment plaats waarbij twintig vrouwen op insulineresistentie werden getest. Intraveneus (via een injectie in een ader) kregen ze 180 minuten lang insuline en glucose toegediend. Tijdens het laatste half uur namen de onderzoekers om de 10 minuten bloed af om de concentratie glucose in het bloedplasma (steady state plasma glucose, kortweg SSPG) te meten. Hoe sterker proefpersonen insulineresistent zijn, hoe hoger hun concentratie glucose is; het wordt door de cellen immers niet goed opgenomen. Op basis hiervan konden de deelneemsters worden aangemerkt als insulinegevoelig of insulineresistent. De vrouwen hadden een bmi variërend van 28 tot 36 en waren niet diabeet. Na deze metingen volgden ze een afslanktraject.

Nieuw_calltoaction7

Insulineresistentie belemmert gewichtsverlies niet

In de loop van zestig dagen vielen de vrouwen (ondanks beperkte begeleiding) gemiddeld 9,2 kilo af. De één iets meer dan de ander, maar het verschil was in geen geval groter dan 4 ons. De deelneemsters die insulineresistent waren, verloren niet minder gewicht dan de dames die insulinegevoelig waren. In de vijftien jaren na dit experiment hadden talloze onderzoeken dezelfde uitkomt. Wil je afvallen, dan lukt dat dus ook met insulineresistentie. Bepalend is dat je minder calorieën binnenkrijgt dan dat je verbruikt.

Energiebalans

Lees je graag health blogs, neem de artikelen waarin insulineresistentie als oorzaak van overgewicht of rem bij het afvallen wordt beschreven dan met een flinke korrel zout. Insulineresistentie vormt geen enkele belemmering als je gewicht wilt verliezen. Je totale inname en verbruik van energie, daar gaat het om.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE BIJ DE BRON VAN DIT ARTIKEL: chivo.nl